พิมพ์
ฮิต: 532
 
กองบิน ๕ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ทำให้เกิดความเสียหาย และมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

10 06 65 1 3 resize   10 06 65 1 4 resize

10 06 65 1 5 resize   10 06 65 1 6 resize

10 06 65 1 10 resize   10 06 65 1 11 resize

10 06 65 1 12 resize   10 06 65 1 13 resize

10 06 65 1 9 resize   10 06 65 1 8 resize