กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนโดยดำเนินกิจกรรมในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-๑๙ กิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน และได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้งานในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน อุปกรณ์กีฬา อ่างล้างมือ พัดลมติดผนัง และน้ำดื่มสำหรับนักเรียน โอกาสนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

16 06 65 2 11 resize   16 06 65 2 14 resize

16 06 65 2 13 resize   16 06 65 2 2 resize

16 06 65 2 16 resize   16 06 65 2 1 resize

16 06 65 2 3 resize   16 06 65 2 9 resize

16 06 65 2 8 resize   16 06 65 2 5 resize

16 06 65 2 12 resize   16 06 65 2 15 resize

16 06 65 2 7 resize   16 06 65 2 6 resize

16 06 65 2 10 resize   16 06 65 2 4 resize