กองบิน ๕ ส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ "สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู"
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ "สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู"ให้กับ ด.ญ.จรรยพร หาญกล้า และครอบครัว โดยที่อยู่อาศัยเดิม
มีสภาพเล็ก คับแคบ และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ จึงได้ให้การสนับสนุนกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร ๒ กระสอบ ผ้าห่ม ๗ ผืน และน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านยังไม่มีเลขที่ หมู่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นายทหารการภาพ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

17 06 65 1 12 resize   17 06 65 1 13 resize

04 07 65 1 13 resize   04 07 65 1 14 resize

07 07 65 1 15 resize   07 07 65 1 16 resize