กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ นำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ สำรวจพัสดุและอุปกรณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยในในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ณ คลังเก็บพัสดุศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize