กองบิน ๕ สำรวจคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและใช้อาวุธ

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและใช้อาวุธ ได้แก่ กองบังคับการกองบิน ๕ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕, หอบังคับการบิน กองบิน ๕, ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ และ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยที่มีคลังอาวุธ ดำเนินการเน้นย้ำเวรยามรักษาการ และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าดูแลคลังอาวุธ ต้องหมั่นตรวจสอบคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และระมัดระวังการลักลอบนำอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเครื่องกระสุนของหน่วยออกไปกระทำผิดกฎหมาย

  

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว: จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร. ๖-๐๕๖๑

 

17 10 65 1 2 resize  13 10 65 4 1 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

08 10 65 3 5 resize   08 10 65 3 6 resize