กำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 

11 02 63 1 3 resize     11 02 63 1 4 resize

11 02 63 1 5 resize     11 02 63 1 8 resize

11 02 63 1 9 resize     11 02 63 1 11 resize

11 02 63 1 12 resize     11 02 63 1 16 resize

11 02 63 1 17 resize