กองบิน ๕ สุ่มตรวจสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่กองทัพอากาศ

ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ ณ แผนกขนส่งกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.การภาพ ผกร.บก.บน. ๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize