กองบิน ๕ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทอ.
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะเป็น รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทอ.และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓                                           
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖
 
  
06 08 63 3 1 resize     06 08 63 3 2 resize
 
06 08 63 3 3 resize     06 08 63 3 4 resize
 
06 08 63 3 5 resize     06 08 63 3 6 resize
 
06 08 63 3 7 resize     06 08 63 3 8 resize
 
06 08 63 3 9 resize     06 08 63 3 10 resize
 
06 08 63 3 11 resize     06 08 63 3 12 resize
 
06 08 63 3 13 resize     06 08 63 3 14 resize
 
06 08 63 3 15 resize     06 08 63 3 16 resize
 
06 08 63 3 17 resize     06 08 63 3 18 resize
 
06 08 63 3 19 resize     06 08 63 3 20 resize