โครงการปฎิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการชั้นยศจ่าอากาศและผู้ที่ได้รับบรรจุใหม่ เข้าร่วมโครงการปฎิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

17 02 64 2 2 resize     17 02 64 2 1 resize

17 02 64 2 3 resize     17 02 64 2 5 resize

17 02 64 2 6 resize     17 02 64 2 7 resize