กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คุณบุญเกื้อ สมนึก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

24 02 65 1 5 resize   24 02 65 1 6 resize

24 02 65 1 7 resize   24 02 65 1 8 resize

24 02 65 1 9 resize   24 02 65 1 10 resize

24 02 65 1 11 resize   24 02 65 1 12 resize

24 02 65 1 13 resize   24 02 65 1 14 resize