กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ
คณะตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก ฉกาจ ทองตะโก รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ หัวหน้าคณะตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

11 05 65 2 1 resize   11 05 65 2 2 resize

11 05 65 2 4 resize   11 05 65 2 3 resize

11 05 65 2 5 resize   11 05 65 2 6 resize

11 05 65 2 7 resize   11 05 65 2 8 resize

11 05 65 2 9 resize   11 05 65 2 10 resize