กองบิน ๕ ตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ จัดตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บริเวณช่องทาง จ.๑ เนื่องในวันยาเสพติดโลก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในกองบิน ๕ และพื้นที่โดยรอบ โดยมุ่งหมายให้กำลังพลและครอบครัวของกองบิน ๕ รวมถึงชุมชนไกล้เคียง ปลอดภัยจากยาเสพติด ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

17 06 65 1 12 resize   17 06 65 1 13 resize