กองบิน ๕ จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ และสุนัขทหาร ร่วมกันตรวจบ้านพักข้าราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในกองบิน ๕ โดยมุ่งหมายให้กำลังพลและครอบครัวของกองบิน ๕ ปลอดภัยจากยาเสพติด ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize