โครงการทำสัญญาและสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

04 03 63 1 1 resize     04 03 63 1 4 resize

04 03 63 1 5 resize     04 03 63 1 8 resize

04 03 63 1 11 resize     04 03 63 1 13 resize