กองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรอ่าวมะนาวกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

03 08 65 2 5 resize   03 08 65 2 6 resize

03 08 65 2 7 resize   03 08 65 2 8 resize