กองบิน ๕ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕

คุณอุษา ผ่านภพ ส่งมอบหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ให้กับ คุณฐานุตรา พู่ทรงชัย โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

03 10 65 2 1 resize   03 10 65 2 2 resize

03 10 65 2 3 resize   03 10 65 2 4 resize

03 10 65 2 5 resize   03 10 65 2 6 resize

03 10 65 2 7 resize   03 10 65 2 8 resize

03 10 65 2 9 resize   03 10 65 2 10 resize