กองบิน ๕ ประชุมเพื่อนำนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มาสู่การปฏิบัติ

 

คุณ ฐานุตรา พู่ทรงชัย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จัดประชุมเพื่อนำนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มาสู่การปฏิบัติ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้มอบหมายนโยบายที่สำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่  ๑. ส่งเสริมสถาบัน  ๒. สร้างสรรค์สามัคคี  ๓. ส่งเสริมการศึกษา  ๔. สงเคราะห์สังคม  โดยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ได้ร่วมกันหารือ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปี ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

โอกาสนี้ ได้นำสมาชิกชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พุทธสถานกองบิน ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

  

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ พ.อ.อ.อนุรักษ์ สิงโตอ่อน

 

17 10 65 1 2 resize  13 10 65 4 1 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

20 10 65 1 5 resize   20 10 65 1 6 resize