กิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย RTAF VERSION
กองบิน ๕ นำโดยคุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย RTAF VERSION ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ปัองกันฝุ่นละออง PM 2.5 และป้องกันไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังระบาดในปัจจุบัน ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 01 03 63 1 1 resize    01 03 63 1 2 resize
 
01 03 63 1 3 resize     01 03 63 1 4 resize

01 03 63 1 5 resize     01 03 63 1 10 resize

01 03 63 1 15 resize     01 03 63 1 17 resize

01 03 63 1 18 resize     01 03 63 1 19 resize