จำหน่ายดอกป็อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก
คุณ วรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ได้ออกจำหน่ายดอกป็อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยจำหน่ายให้กับข้าราชการกองบิน ๕ และภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 03 02 63 1 4 resize    03 02 63 1 5 resize
 
03 02 63 1 6 resize     03 02 63 1 7 resize

03 02 63 1 10 resize     03 02 63 1 11 resize

03 02 63 1 13 resize     03 02 63 1 15 resize

03 02 63 1 16 resize     03 02 63 1 17 resize