ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 22 11 62 1 2 resize    22 11 62 1 1 resize
 
22 11 62 1 3 resize     22 11 62 1 4 resize

22 11 62 1 5 resize     22 11 62 1 23 resize

22 11 62 1 24 resize     22 11 62 1 25 resize

22 11 62 1 26 resize     22 11 62 1 27 resize