กองบิน ๕ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการกองบิน ๕
แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการกองบิน ๕  จำนวน ๑๐ ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนและอนาคตของชาติต่อไป โดยมีผู้ปกครองบุตรหลานของข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
28 08 63 4 1 resize     28 08 63 4 2 resize
 
28 08 63 4 3 resize     28 08 63 4 4 resize
 
28 08 63 4 5 resize     28 08 63 4 6 resize
 
28 08 63 4 9 resize     28 08 63 4 10 resize
 
28 08 63 4 7 resize     28 08 63 4 8 resize