กองบิน ๕ จัดพิธีรับ–ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
คุณ วรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ (ท่านเก่า) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ให้กับ คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ (ท่านใหม่) โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
  
 
01 10 63 3 1 resize     01 10 63 3 2 resize
 
01 10 63 3 3 resize     01 10 63 3 4 resize
 
01 10 63 3 5 resize     01 10 63 3 6 resize