กองบิน ๕ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔

คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อเป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้ออกขายดอกป๊อปปี้ ให้กับผู้บังคับการกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองบิน ๕ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

29 01 64 1 1 resize     29 01 64 1 2 resize

29 01 64 1 3 resize     29 01 64 1 4 resize

29 01 64 1 5 resize     29 01 64 1 6 resize

29 01 64 1 7 resize     29 01 64 1 8 resize

29 01 64 1 9 resize     29 01 64 1 10 resize

29 01 64 1 11 resize     29 01 64 1 12 resize

29 01 64 1 13 resize     29 01 64 1 14 resize

29 01 64 1 15 resize     29 01 64 1 16 resize