ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
 
 

ณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ร่วมจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) เนื่องในวันที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิข น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize

26 01 65 1 7 resize   26 01 65 1 8 resize

03 02 65 2 9 resize  03 02 65 2 10 resize

03 02 65 2 11 resize  03 02 65 2 12 resize