กองบิน ๕ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ ในโครงการแม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการปี ๖๕
 
 

คุณ อุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เป็นผู้แทนคุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ ตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใย คนพิการ ปี ๖๕”
โดย ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการกองบิน ๕ จำนวน ๔ ครอบครัว ได้แก่
๑ ด.ช.ชิษณุพงษ์ หวังประโยชน์
๒ ด.ช.ธนเดช ตนะพันธ์
๓ พ.อ.อ.สฤษดิ์ ตนะพันธ์
๔ น.ส.เพ็ญพิชชา ปานดำ
ณ บ้านพักอาศัยข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

21 05 65 1 1 resize   21 05 65 1 2 resize

21 05 65 1 3 resize   21 05 65 1 4 resize

21 05 65 1 5 resize   21 05 65 1 6 resize

21 05 65 1 7 resize   21 05 65 1 8 resize

21 05 65 1 9 resize   21 05 65 1 10 resize

21 05 65 1 11 resize   21 05 65 1 12 resize