กองบิน ๕ ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
 
 

คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีหญิง วรสิริ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ร่วมการต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี บ้านนิคม กม.๕ โดยมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี บ้านนิคม กม.๕ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

16 06 65 1 9 resize   16 06 65 1 10 resize

16 06 65 1 8 resize   16 06 65 1 8 resize

16 06 65 1 11 resize   16 06 65 1 7 resize

16 06 65 1 2 resize   16 06 65 1 1 resize

16 06 65 1 3 resize   16 06 65 1 4 resize