อัตราค่าบริการ ห้องประชุม สัมมนา อาคารอากาศคำรณ

 

ห้องดุสิตา
:: จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา  ราคา ๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
  wing5 2017 99 resize  
wing5 2017 100 resize wing5 2017 103 resize wing5 2017 102 resize
 
 
ห้องรสสุคนธ์
:: จัดประชุมสัมมนา  ราคา ๓,๐๐๐ บาท   :: งานเลี้ยงสังสรรค์ คาราโอเกะ  ราคา ๔,๕๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
wing5 2017 105 resize wing5 2017 106 resize wing5 2017 107 resize
 
 
ห้องชนาธิป
:: จัดประชุมสัมมนา  ราคา ๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
wing5 2017 113 resize wing5 2017 115 resize wing5 2017 116 resize
 
 
ห้องคาราโอเกะ
:: ชั่วโมงละ  ๑๒๐ บาท    :: แขกพักคอนโด ลด ๒๐ %
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
wing5 2017 104 resize wing5 2017 110 resize wing5 2017 109 resize
 
 
ห้องสนุ๊กเกอร์
:: ชั่วโมงละ  ๑๐๐ บาท     :: แขกพักคอนโด และทาวเฮ้าส์สวัสดิการ ลด ๒๐ %
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
wing5 2017 104 resize wing5 2017 111 resize wing5 2017 112 resize