อัตราค่าห้องพัก ทาวเฮ้าส์ที่พักรับรองสวัสดิการ อ่าวมะนาวกองบิน ๕

 
ห้องปรับอากาศ ราคา  ๑,๒๐๐ บาท
พักได้ ๖ คน
สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๓๒ ๖๑๑๕๘๗ ต่อ ๖๐๘๔๙
 
wing5 2017 85 resize wing5 2017 87 resize wing5 2017 88 resize
 
wing5 2017 89 resize wing5 2017 90 resize wing5 2017 91 resize

  

 

 

ห้องพัดลม  ราคา  ๙๐๐  บาท
พักได้ ๖ คน
สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๓๒ ๖๑๑๕๘๗ ต่อ ๖๐๘๔๙
 
wing5 2017 92 resize wing5 2017 93 resize wing5 2017 94 resize
 
wing5 2017 97 resize wing5 2017 95 resize wing5 2017 96 resize