ชมค่างแว่นถิ่นใต้

อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาล้อมหมวก นักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๘๐๐ น.
มีบริการจำหน่ายอาหารให้น้องค่างแว่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาหารที่ค่างแว่นกินไม่ได้ และทำให้ท้องอืดเสียชีวิต)

(ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแลกเข้าบัตรเข้าพื้นที่)

 

>>>สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำภายในกองบิน ๕<<<

คางแวน 01