งดกิจกรรมชั่วคราวไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด

 

พิชิตยอดเขาล้อมหมวก 902 ฟุต

สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ชมวิวเมืองสามอ่าว 360 องศา มหัศจรรย์ทะเลแหวก และความงดงามทางธรรมชาติของชายหาด 5 ดาว
เปิดให้พิชิตยอดเขาล้อมหมวก เฉพาะวันหยุดยาว 3 วันขึ้นไป เท่านั้น
เปิดลงทะเบียน เวลา 0600 - 1000 น.


** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
** เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแลกบัตรเข้าพื้นที่
** ลงทะเบียน ณ จุดที่ขึ้นพิชิตเขาเท่านั้น ไม่มีจองล่วงหน้า
** กรณีลงทะเบียนสถิติแล้ว ต้องขึ้นภายในเวลาที่กำหนด 0600 - 1000 น. หากเกินเวลาตามที่กำหนดเราไม่อนุญาตให้ขึ้นพิชิตยอดเขาเด็ดขาด
** ไม่จำกัดจำนวนในการขึ้น
** สามารถขึ้นได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


คำแนะนำ

๑.พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันที่จะขึ้นพิชิตเขา
๒.ไม่แนะนำ กรณีขับรถมาถึงแล้วขึ้นพิชิตเขาทันที
๓.มีโรคประจำตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำ
๔.เมื่อขึ้นพิชิตแล้วไปต่อไม่ไหวให้หยุดพักอย่าฝืน 


สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม
๑.แต่งกายรัดกุม 
๒.ถุงมือสำหรับไต่เชือกได้ (เพื่อป้องกันเชือกบาด)
๓.รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (เพื่อป้องกันหินบาดเท้า)
๔.น้ำดื่ม (ขอความร่วมมือนำขวดลงมาทิ้งด้านล่างด้วย)


ลำดับขั้นตอนก่อนขึ้นพิชิตยอดเขา
1.ลงทะเบียนสถิติ (ทุกคน)
2.วัดความดัน เพื่อเช็คความพร้อมร่างกาย (มีโรคประจำตัวกรุณาแจ้ง จนท.)
3.กรณีต้องการขอรับใบประกาศนียบัตรให้แจ้ง จนท.พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 40 บาท ก่อนขึ้นพิชิตยอดเขาทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการจัดพิมพ์ชื่อ
(จะรับหรือไม่รับก็ได้ไม่บังคับ)

ข้อปฏิบัติ
1.สวมถุงมือ
2.สวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น (ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ)
3.ห้ามถ่ายรูปติดบริเวณสนามบินเด็ดขาด
4.ห้ามทิ้งขยะเด็ดขาด

** ระหว่างทางมีน้องทหารดูแลประจำจุดโดยตลอด
** อนุญาตให้เตรียมน้ำดื่มขึ้นไปได้
** เช็คร่างกายให้พร้อม เพราะการพิชิตเขาในครั้งนี้ มีบันไดเพียง 496 ขั้น (ถึงช่วงกลางภูเขา) และจะเป็นการไต่เชือกจนถึงยอดเขา

 
khao lom muak calender 2564 01 01
พชตเขา 05 พชตเขา 10 พชตเขา 07
wing5 2017 123 wing5 2017 125 พชตเขา 04
wing5 2017 121 wing5 2017 122 wing5 2017 120
พชตเขา 06 พชตเขา 09 พชตเขา 08